خیلی از سایت ها و سیستم های ثبت نامی ، برای تایید ثبت نام ، کدی متشکل از حروف و اعداد مختلف رو به ایمیل شما ارسال میکنن .

این برنامه ، شبیه ساز ساخت اعداد و ارقام تصادفی می باشد .

متشکل از : A-Z , a-z , 0-9 و طول رشته ی تصادفی ، 32 کارکتر هست .


برنامه :

http://paste.ubuntu.com/6256486/