این دنباله رو در نظر بگیرید : ... , 12345678910 , ... , 123 , 12 , 1 ( رابطه ؟؟! )

توی ورودی یه N میده که منظورش N امین جمله ی این دنبالس !

حالا تو خروجی میگه بگید چند تا از این N تا بر 3 بخش پذیر هستن ...

نمونه ورودی

4

نمونه خروجی

2

لینک سوال در SGU