سوال 123 ( جمع )

خیلی آسونه

به صورت صریح میشه گفت ازتون جمع k جمله ی اول دنباله ی فیبوناچی رو میخواد !

دنباله ی فیبوناچی که یادتون هست ؟؟!

هر جمه از جمع دوتا جمله ی قبلیش بدست میومد : 1,1,2,3,5,8,13,...

نمونه ورودی :

5

نمونه خروجی :

12

لینک سوال در SGU