این سوالات در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰ به شکل ACM در سایت کوئرا قرار داده شد.

طراح این سوالات کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران می باشد.

سوالات دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ ( کلیک کنید )