اینم از سوالات ایزوکاپ رده ی راهنمایی که هنوز هم در حال اجراس !

سوالات مسابقه ی ACM ایزوکاپ

رده ی راهنمایی

نوع مسابقه :

آزمایشی

تعداد سوالات :5

تاریخ مسابقه : 2013-12-13

سوالات ACM آزمایشی ایزوکاپ - رده راهنمایی ( کلیک کنید )

 × ویرایش : مسابقه ساعت 13 به اتمام رسید !